2022

Waveren, van, B., Jungmann, N. & Noordam, A. (2022) Verkenning stelsel schuldhulpverlening. Vier verbetermaatregelen beoordeeld. Amsterdam: Regioplan

2021

Jungmann, N., Oomkens, R., Madern, T. & Bartsch, M. (2021). Ophogingen. Eindrapport. Utrecht: Hogeschool Utrecht

De Jonge, E., Jungmann, N., Kanne, M., & Van Leeuwen, A-R. (2021). Ethische handreiking voor sociale professionals: (niet alleen) in crisissituaties. Het Onderzoeksrapport. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

2020

Jungmann, N., Linssen, M., Moerman, A., Muiswinkel, S. & Oomkens, R. (2020). Betalingsregelingen. Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers. Utrecht/Zoetermeer: Hogeschool Utrecht, Losr, Panteia

Tonnon, S. & Jungmann, N. (2020). De impact van inrichting. Eerste verkenning van aandacht voor de inrichting van spreekkamers in Utrecht. Utrecht: Hogeschool Utrecht

Jungmann, N., Uiters, E. & Bruin, H. de (2020). Drempels slechten. Belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als ze gebruik maken van publieke dienstverlening. Utrecht: Hogeschool Utrecht

Jungmann, N., Tonnon, S. & Meulen, B. van der, Dam, J. ten, Koopman-Visser, P. & Visscher, A. (2020). Psycho-educatie bij de aanpak van financiële problemen. Utrecht/Zwolle: Hogeschool Utrecht/Hogeschool Windesheim

Jungmann, N., Dikkers, J & Soenken, M. (2020). Verkenning van de impact die Covid-19 teweeg brengt in het sociaal domein en de opgaven die zij meebrengt. Utrecht: Hogeschool Utrecht

2019

Berkhout, B. Baan, A., Broeks, L., Jungmann, N., & Wierenga, W. (2019). Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering. Utrecht: Berenschot.

Jungmann, N., Tonnon, S., & Lako, D., (2019). Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn. Procesevaluatie. Den Haag/Utrecht: Platform31/Hogeschool Utrecht. 

2018

Madern, T. Laan, van der, J. Tonnon, S. Jungmann, N. Stallen, M. Kruithof, M. Geuns, R. Van, Dijk, van, W. (2018) Kennis in uitvoering. Literatuurverkenning. Utrecht/Amsterdam: Hogeschool Utrecht/Hogeschool van Amsterdam  

Tonnon, S. Madern, T. Kruithof, M. Stallen, M. Laan van der, J. Jungmann, N. Geuns, van R. Dijk, van, W (2018) Kennis in uitvoering. Een verkenning van de kennis die professionals gebruiken in de uitvoering van de schuldhulpverlening en de mate waarin die kennis berust
op wetenschappelijke bewijsvoering. Utrecht/Amsterdam: Hogeschool Utrecht/Hogeschool van Amsterdam
 

Jungmann, N, Kaal, H. Den Hartogh V. Fermin, B. (2018) LVB, schulden en werk. Een verkenning van de ondersteuningsbehoefte van mensen met een LVB bij de aanpak van hun financiële problemen ter bevordering van hun arbeidsmarktparticipatie. Utrecht/Leiden: Hogeschool Utrecht/Hogeschool Leiden (K)

Jungmann, N. Madern, T. Geuns, van R. Moerman, A. (2018) Knellende schuldenwetgeving. Utrecht/Amsterdam, Hogschool Utrecht/Hogeschool van Amsterdam

2016

Geuns, R. van, & Jungmann, N. (2016). Schulden uit de knel. Den Haag: Platform31

Madern, T., Jungmann, N., & Geuns, R. van (2016). Relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen. Amsterdam: Stichting beheer en ontwikkeling instrumenten ondersteuning vakmanschap sociaal domein

Jungmann, N., & Beek, G. van (2016). De rol van re-integratie bij de aanpak van schulden. Een quick-scan van de inzet in Europese landen. Utrecht: Hogeschool Utrecht

2015

Bleeker, Y., Witvliet, M., & Jungmann, N. (2015). Impactmeting van Bright about money. Amsterdam/Utrecht: Regioplan/Hogeschool Utrecht

Bleeker, Y., Witvliet, M., & Jungmann, N. (2015). Impactmeting money matters. Amsterdam/Utrecht: Regioplan/Hogeschool Utrecht

Bleeker, Y., Witvliet, M., & Jungmann, N. (2015). Impactmeting van de budget challenge. Amsterdam/Utrecht: Regioplan/Hogeschool Utrecht

Witvliet, M., Bleeker, Y., & Jungmann, N. (2015). Impactmeting van het Financieel studieplan. Amsterdam/Utrecht: Regioplan/Hogeschool Utrecht

2014

Madern, T., Jungmann, N., Werf, M. van der, & Schonewille, G. (2014). Evaluatie bank voor de klas. Impact gastlessen NVB tijdens de week van het geld. Utrecht: Nibud/Hogeschool Utrecht

Jungmann, N., & Calkoen, P. (2014). Preventiebundel. Acht werkwijzers voor effectieveschuldpreventie. Utrecht: Hogeschool Utrecht

Jungmann, N., Wesdorp, L.P., Anderson, M., & Calkoen, P. (2014). Handreiking intakemodel thuisadministratie. Amsterdam: Humanitas

Jungmann, N., & Kruis, G. (2014). Het verhaal achter de cijfers. De doorstroming van de minnelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsanering. Amsterdam/Utrecht: Regioplan/Hogeschool Utrecht

Jungmann, N., & Karssenberg, W. (2014). Menzis, de taaiheid van wanbetaling zorgpremie in beeld. Nederhorst den Berg: Social Force

Jungmann, N., Lems, E., Vogelpoel, F., & Beek, G. van., Wesdorp, P. (2014). Onoplosbare schuldsituaties. Utrecht- Hogeschool Utrecht

Jungmann, N., Menger, A., Anderson, M., & Stam, D. (2014). Gevangen in schuld. Utrecht: Hogeschool Utrecht

2013

Jungmann, N., & Karssenberg, W. (2013). Turbosaneren: schuldregelen kan sneller! Nederhorst den Berg: Social Force

2012

Jungmann, N., Geuns, R. van, Klaver, J., Wesdorp, P., & Wolk, J. van der (2012). Preventie: voorkomen is beter dan genezen. Utrecht: Hogeschool Utrecht

Jungmann, N., & Schruer, H.D.L.M. (2012). Schets van schuldhulpverlening. Utrecht: Hogeschool Utrecht

Jungmann, N. (2012). Schuldhulpverlening. Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout uitvoering geven aan schuldhulpverlening. Nederhorst den Berg/Lisse: Social Force/ Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Jungmann, N. (2012). Schuldhulpverlening, wat levert het op? Nederhorst den Berg/ Zuidhorn: Social Force/Rekenkamer Zuidhorn

Jungmann, N., & Werksma, M. (2012). Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen! Zwolle/Nederhorst den Berg: BS&F/Social Force

Jungmann, N. (2012). Schuldpreventie 2.0. Focus op achterliggende problematiek en goed doordachte interventies. Den Haag: Ministerie van Financiën

2011

Jungmann, N. & Anderson, M. (2011). Vroegsignalering moet en kan. Nederhorst den Berg: Social Force

Kruis, G., Blommenstein, M., & Jungmann, N. (2011). Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening. Amsterdam: Regioplan

Groenewoud, M., Blommenstein, M., & Jungmann, N. (2011). Tijdelijke middelen schuldhulpverlening 2009-2011- besteding, effecten en duurzaamheid. Amsterdam- Regioplan

Jungmann, N., Geuns, R. van, Kruis, G., Calkoen, P., & Anderson, M. (2011). Schuldhulpverlening loont! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening. Utrecht/ Amsterdam: Hogeschool Utrecht/Regioplan

2010

Schut, M. & Jungmann, N. (2010). Toekomstagenda schuldhulpverlening. Utrecht: Divosa

2009

Jungmann, N., & M. Dobbe-Kluijtmans (2009). Preventie zeker nu! Overzicht van instrumenten om burgers te helpen hun financiën op orde te houden. Utrecht: Hiemstra & De VriesJungmann

N., & M. Dobbe-Kluijtmans (2009). Meedoen zonder schulden. Utrecht: Hiemstra & De Vries

2008

Jungmann, N., Telgen, J., Tazelaar, P., Overeem, G., Sanberg, R., Hoeve, M., & Duijnisveld, H. (2008). Schulden? De gemeente helpt! Utrecht- Hiemstra & De Vries

2005

Jungmann, N. Kuile, ter, B. Huls, N.J.H. (2005) Onbekend maakt onbemind. Rotterdam: Erasmus Universiteit