De aanpak van financiƫle problematiek is in Nederland gereguleerd in drie wetten: de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet schuldsanering natuurlijke personen en de wet waarin het beschermingsbewind is gereguleerd. Nadja schreef haar proefschrift over de werking van het stelsel en werkte de afgelopen periode onder meer mee aan de volgende projecten:

Juli 2018: rapportage over juridische knelpunten

Juni 2019: boek waarin de Europese schuldenwetgeving wordt vergeleken

Juni 2019: rapportage Berenschot over knelpunten tussen minnelijk en wettelijk traject