In de afgelopen jaren kwam er steeds meer onderzoek beschikbaar over de wijze waarop aanhoudende (geld)stress ons gedrag beïnvloedt. Het besef dat we door chronische stress vaker dingen vergeten, meer moeite hebben om in actie te komen en meer moeite hebben om onze gevoelens en verlangens te reguleren is van grote betekenis voor de publieke hulp- en dienstverlening. Het vraagt om stress-sensitief werken. Met deze term wordt verwezen naar ondersteuning bij sociale en financiële vraagstukken waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de wissel die chronische stress op mensen trekt. Nadja houdt zich op verschillende manieren bezig met de ontwikkeling van het concept stress-sensitief werken. Zo schreef zij onder meer voor Platform31 de handreiking Mobility Mentoring, geeft zij veel lezingen over de impact van stress en werkt zij momenteel met onder meer Peter Wesdorp en Tamara Madern aan een boek over stress-sensitief werken.

Mobility Mentoring

In de publicatie Mobility Mentoring is uitgewerkt hoe er op diverse plekken in de VS invulling wordt gegeven aan stress-sensitief werken. De publicatie is hier gratis te downloaden.

Interviews

Het belang van stress-sensitief werken is besproken in verschillende interviews. Onder meer op de sites van Divosa en Federatie opvang.

Training en lezingen

Veel professionals maken kennis met het gedachtegoed via trainingen, lezingen en congressen. Lees hier de beoordeling van de training door een schuldhulpverlener van Stadsring51. Hieronder een weergave van een lezing voor jeugd en gezinsteams in de regio Leiden.